ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Evaluation of the interpreter based systems used in smart cards
Εναλλακτικός τίτλος :Αποτίμηση των μεταγλωττιζόμενων συστημάτων που χρησιμοποιούνται στις έξυπνες κάρτες
Δημιουργός :Καρατάσος, Θεόδωρος
Συντελεστής :Γιακουμάκης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :196σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Σύστημα πληροφορικής
Σύστημα πληροφόρησης
Σχεδιασμός συστημάτων
Ανάλυση συστημάτων
Αποθήκευση δεδομένων
Μέσο καταγραφής πληροφοριών
Λογισμικό
Κάρτα επέκτασης
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Βιομηχανία πληροφορικής
Επιστήμη των πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης :02-2002

Αρχείο: 69940.pdf

Τύπος: application/pdf