ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική ανάλυση ζημιών του κλάδου μεταφορών και μέθοδοι αποθεματοποίησης
Δημιουργός :Στάντζου, Βασιλική-Βανέσσα
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών" (part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Μεταφορά εμπορευμάτων
Μεταφορές
Ασφάλιση μεταφορών
Ζημία
Ασφάλιση ζημιών
Αποζημίωση
Ημερομηνία έκδοσης :12-2006

Αρχείο: 81001.pdf

Τύπος: application/pdf