ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έρευνα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Βουλή των Εφήβων" της Βουλής των Ελλήνων
Δημιουργός :Μπήτρου, Ελένη Στ.
Συντελεστής :Τζωρτζόποιυλος, Π. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :161σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Κοινοβούλιο
Νέος
Έρευνα
Επεξεργασία δεδομένων
Συλλογή δεδομένων
Στατιστική
Δειγματοληψία
Στατιστική έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης :07-2002

Αρχείο: 71469.pdf

Τύπος: application/pdf