ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Core inflation, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, έκθεση εκτίμησης ακινήτων, τεχνική ανάλυση
Δημιουργός :Γεωργάτσος, Εμμανουήλ Κων.
Συντελεστής :Πανάς, Επ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :316σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Στατιστικές Μέθοδους στην Κτηματαγορά (part-time)
Λέξη κλειδί :Πληθωρισμός
Στατιστική
Γεωγραφία
Αγορά ακινήτων
Ακίνητη περιουσία
Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης :10-2006

Αρχείο: 80989.pdf

Τύπος: application/pdf