ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το άριστο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή στη διεθνή αγορά ομολόγων
Δημιουργός :Τορόζ, Κωνσταντίνα
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text