ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το άριστο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή στη διεθνή αγορά ομολόγων
Δημιουργός :Τορόζ, Κωνσταντίνα
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Διεθνής επένδυση
Αγορά
Διεθνής αγορά
Μετοχή
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Ημερομηνία έκδοσης :01-1998

Αρχείο: 57924.pdf

Τύπος: application/pdf