ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αποτίμηση των δικαιωμάτων
Δημιουργός :Πραματευτάκη, Ελισσάβετ
Συντελεστής :Μαγείρου, Ευάγγελος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :94σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Οικονομικές συναλλαγές
Αξία των συναλλαγών
Επενδύσεις
Χρηματιστήριο αξιών
Οικονομική πολιτική
Μετοχή
Οικονομικό υπόδειγμα
Χρηματιστική αγορά
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Ημερομηνία έκδοσης :1999

Αρχείο: 60787.pdf

Τύπος: application/pdf