ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέθοδοι αξιολόγησης προγραμμάτων και εφαρμογή τους στην Ελληνική περιφέρεια
Δημιουργός :Κάππου, Φωτεινή
Συντελεστής :Χιώτης, Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :77σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Περιφερειακός προγραμματισμός
Αξιολόγηση σχεδίου
Οικονομικός προγραμματισμός
Περιφερειακή οικονομία
Περιφερειακή πολιτική
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης
Ημερομηνία έκδοσης :12-2001

Αρχείο: 69717.pdf

Τύπος: application/pdf