ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι λειτουργίες του χρηματοοικονομικού συστήματος
Δημιουργός :Μπατσόλα, Αικατερίνη
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Τσιώνας, Ευθύμιος Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Πίστη
Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Τραπεζικό σύστημα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Διεθνή δημοσιονομικά
Διεθνής πίστη
Ημερομηνία έκδοσης :12-2002

Αρχείο: 71461.pdf

Τύπος: application/pdf