ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ε.Ε. και η εφαρμογή της στην Ελλάδα
Δημιουργός :Γκαραβέλου, Γεωργία Χ.
Συντελεστής :Χιώτης, Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :117σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Περιφερειακή ανάπτυξη
Περιφερειακή πολιτική
Ευρωπαϊκή Ενωση
Ελλάδα
Περιφερειακές ανισότητες
Κοινοτική πολιτική
Κοινή περιφερειακή πολιτική
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Διαρθρωτικά ταμεία
Ημερομηνία έκδοσης :12-2001

Αρχείο: 71821.pdf

Τύπος: application/pdf