ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παραγοντικά μοντέλα για οικονομικές χρονολογικές σειρές
Δημιουργός :Τοπάλη, Δήμητρα
Συντελεστής :Βρόντος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :120σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Οικονομικό σύστημα
Αποδοτικότητα
Ανάλυση πληροφοριών
Οικονομική ανάλυση
Οικονομικό υπόδειγμα
Μακροοικονομία
Ημερομηνία έκδοσης :01-2006

Αρχείο: 79768.pdf

Τύπος: application/pdf