ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα
Εναλλακτικός τίτλος :ιστορική αναδρομή και σύγχρονη πραγματικότητα
Δημιουργός :Σφαέλλος, Διονύσιος