ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προϊόντα σε αγορές ανακύκλωσης
Δημιουργός :Διαλυνά, Ερωφίλη
Συντελεστής :Βέττας, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :117σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Ανακύκλωση αποβλήτων
Οικονομική ανάλυση
Ερευνα αγοράς
Οικονομική πολιτική
Διαχείριση των αποβλήτων
Θεσμική δομή
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :12-2007

Αρχείο: 97230.pdf

Τύπος: application/pdf