ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :ιδιωτικοποίηση και βέλτιστη ανάπτυξη του συστήματος
Δημιουργός :Παπαδόπουλος, Ηλίας