ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολυεθνικές επιχειρήσεις : η ελληνική εμπειρία στα Βαλκάνια
Δημιουργός :Κοκορέ, Θεοδώρα
Συντελεστής :Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :139σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Πολυεθνική επιχείρηση
Ελλάδα
Βαλκάνια
Επενδύσεις
Διεθνής επένδυση
Εσωτερική αγορά
Διεθνής αγορά
Ανταγωνιστικότητα
Χημική βιομηχανία
Βιομηχανία πλαστικών
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης :06-1999

Αρχείο: 61945.pdf

Τύπος: application/pdf