ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παραγωγή δημοσίων αγαθών, επιδίωξη προσόδων και ανάπτυξη
Δημιουργός :Πανούση, Βάσια
Συντελεστής :Κολλίντζας, Τρύφων (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στην Οικονομική Θεωρία
Λέξη κλειδί :Δημόσια επιχείρηση
Δημόσια διοίκηση
Δωροδοκία
Οικονομική ανάπτυξη
Παράβαση
Δημόσιο οικονομικό δίκαιο
Υπάλληλος του Δημοσίου
Εργατικό δυναμικό
Δημόσια δαπάνη
Ημερομηνία έκδοσης :07-2002

Αρχείο: 71463.pdf

Τύπος: application/pdf