ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια
Εναλλακτικός τίτλος :προσδιοριστικοί παράγοντες
Δημιουργός :Θεοδωράκης, Ιωσήφ