ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έρευνα και ανάπτυξη και ερευνητικές κοιπραξίες
Δημιουργός :Μαγκανάρη, Σταματίνα
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :146σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Ερευνα και ανάπτυξη
Πρόσκαιρη ένωση επιχειρήσεων
Τεχνολογική αλλαγή
Καινοτομία
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2008

Αρχείο: 97417.pdf

Τύπος: application/pdf