ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εξελίξεις στην ενοποίηση της αγοράς ομολόγων στην Ευρωπαϊκή Ενωση και η Ελληνική δευτερογενής αγορά ομολόγων
Δημιουργός :Μηγιάκης, Πέτρος
Συντελεστής :Κατσουλάκος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζωάννος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :112σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή Ενωση
Χρηματιστική αγορά
Ομολογία
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Δημοσιονομική πολιτική
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Οικονομική ολοκλήρωση
Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών
Ημερομηνία έκδοσης :01-2003

Αρχείο: 73295.pdf

Τύπος: application/pdf