ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστική μελέτη χρονολογικών σειρών αγοράς συναλλάγματος
Δημιουργός :Ρεκλείτης, Χρήστος Αθανασίου
Συντελεστής :Λειβαδά, Αλ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :135σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί :Συνάλλαγμα
Συναλλαγματική ισοτιμία
Τιμή συναλλάγματος
Αγορά συναλλάγματος
ΔΝΤ
Κεντρική Τράπεζα
Διεθνείς πληρωμές
Πίστη
Στατιστική
Ανάλυση πληροφοριών
Ημερομηνία έκδοσης :11-2004

Αρχείο: 76595.pdf

Τύπος: application/pdf