ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών
Δημιουργός :Σιφναίος, Γεώργιος
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :145σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Οικονομική πολιτική
Τράπεζα
Επιχείρηση
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Τραπεζική δραστηριότητα
Πιστωτικό ίδρυμα
Κεντρική τράπεζα
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2005

Αρχείο: 78235.pdf

Τύπος: application/pdf