ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Άμεσες ξένες επενδύσεις
Εναλλακτικός τίτλος :οικονομική ανάπτυξη στη χώρα υποδοχής και οι επιδράσεις στην οικονομία της χώρας προέλευσης
Δημιουργός :Σπανόπουλος, Διονύσης