ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Άμεσες ξένες επενδύσεις
Εναλλακτικός τίτλος :οικονομική ανάπτυξη στη χώρα υποδοχής και οι επιδράσεις στην οικονομία της χώρας προέλευσης
Δημιουργός :Σπανόπουλος, Διονύσης
Συντελεστής :Βέττας, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :93σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Ξένη επένδυση
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομική δραστηριότητα
Οικονομικές επιστήμες
Μεταφορά τεχνολογίας
Εξαγωγές
Ημερομηνία έκδοσης :01-2007

Αρχείο: 81374.pdf

Τύπος: application/pdf