ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ελλάδα
Δημιουργός :Καστάνη, Ηρώ
Συντελεστής :Τσαγκαράκης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :118σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωαμτική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Συγχώνευση επιχειρήσεων
Θεσμική δομή
Ανώνυμη εταιρία
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2008

Αρχείο: 89559.pdf

Τύπος: application/pdf