ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εξαγωγές, ξένες άμεσες επενδύσεις & "foreign outsourcing"
Εναλλακτικός τίτλος :μια σύγκριση παραγωγικότητας σε επίπεδο επιχείρησης
Δημιουργός :Λυρατζοπούλου, Δόμνα