ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τεχνική αποτελεσματικότητα ορεινών αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα
Δημιουργός :Μιγκίρου, Χριστίνα
Συντελεστής :Τσιώνας, Ευθύμιος Γ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Κτηνοτροφία
Ζωική παραγωγή
Παραγωγικότητα
Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
Αποτέλεσμα της αγροτικής εκμετάλλευσης
Οικονομετρία
Οικονομικό υπόδειγμα
Οργανοδιοικητική τεχνική
Ημερομηνία έκδοσης :10-2002

Αρχείο: 71464.pdf

Τύπος: application/pdf