ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο των ΗΠΑ κατά την περίοδο 1980-2002
Εναλλακτικός τίτλος :αιτίες του φαινομένου - λόγοι αποτυχίας
Δημιουργός :Βουλγαράκη, Ρωξάνη
Συντελεστής :Επίσκοπος, Αθανάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Τραπεζικό σύστημα
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Οικονομική συγκέντρωση
Σύμπραξη
Τραπεζική δραστηριότητα
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Τεχνολογική αλλαγή
Νομοθεσία
Μονοπώλιο
Ολιγοπώλιο
Διεπιχειρησιακή συμφωνία
Οικονομική συμφωνία
Ημερομηνία έκδοσης :01-2003

Αρχείο: 71823.pdf

Τύπος: application/pdf