ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Measuring the risk of hedge funds
Εναλλακτικός τίτλος :εκτιμώντας τον κίνδυνο των κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου
Δημιουργός :Βουτσινού, Μαριάνα