ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολιτικοί κύκλοι ως προσδιοριστικός παράγοντας της ανεργίας
Εναλλακτικός τίτλος :Ελλάδα 1960-2006
Δημιουργός :Τρούπη, Λουίζα