ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Variance asymptotics for regenerative systems
Δημιουργός :Karamichalakou, Christina S.
Συντελεστής :Zazanis, M. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Probability
Statistical analysis
Distirbution
Measurement
Evaluation
Ημερομηνία έκδοσης :1999

Αρχείο: 71067.pdf

Τύπος: application/pdf