ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανεργία στην Ευρώπη
Εναλλακτικός τίτλος :η εξέλιξη των ιδεών τα τελευταία 30 χρόνια
Δημιουργός :Τσάνη, Μαλάμω