ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Analyzing the dependency of the spectral matrix of a var on the roots of its characteristic polynomial
Δημιουργός :Xronis, George A.
Συντελεστής :Ioannides, E. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Statistical mathematics
Statistical analysis
Time series
Data analysis
Spatial analysis
Probability
Evaluation techniques
Ημερομηνία έκδοσης :01-2003

Αρχείο: 72011.pdf

Τύπος: application/pdf