ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Using sampling techniques to estimate the de jure population of Greece and apportion parliament seats among electoral districts
Δημιουργός :Michalakopoulos, Vasilis
Συντελεστής :Xekalaki, E. (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Statistical mathematics
Sampling
Sample surveys
Evaluation techniques
Statistical analysis
Population
Greece
Elections
Parliament
Ημερομηνία έκδοσης :06-2003

Αρχείο: 73305.pdf

Τύπος: application/pdf