ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μακροοικονομικοί παράγοντες και μετοχικές αποδόσεις
Εναλλακτικός τίτλος :έρευνα στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Δημιουργός :Γκάτζιος, Στέφανος