ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
Εναλλακτικός τίτλος :εφαρμογή σε μια ελληνική τράπεζα
Δημιουργός :Γκίζα, Αγγελική