ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα & η εφαρμογή τους στα τραπεζικά ιδρύματα
Δημιουργός :Διονυσάτου, Στυλιανή