ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο
Εναλλακτικός τίτλος :εμπειρική τεκμηρίωση της διάρθρωσης της αγοράς και οικονομετρική εκτίμηση της έντασης και του τύπου του ανταγωνισμού για την περίοδο 2000-2005
Δημιουργός :Τζεμπελίκος, Γεώργιος Ι.