ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και πολιτική ανταγωνισμού
Δημιουργός :Κακολύρης, Δημήτρης