ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :First best vs second best πολιτικές σε ένα υπόδειγμα άριστης οικονομικής μεγέθυνσης
Δημιουργός :Μανούση, Βασιλική