ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δυναμική βελτιστοποίηση χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων
Εναλλακτικός τίτλος :η περίπτωση του CAMP
Δημιουργός :Ζαχαρόπουλος, Χρήστος
Συντελεστής :Μαγείρου, Ευάγγελος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γάτσιος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :93σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Οικονομικό υπόδειγμα
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Κόστος κεφαλαίου
Εισόδημα επένδυσης
Χρηματιστική αγορά
Χρηματιστηριακή αξία
Τιμές αξιών
Οργανοδιοικητική τεχνική
Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας
Ημερομηνία έκδοσης :12-2000

Αρχείο: 67952.pdf

Τύπος: application/pdf