ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ελεγχοι περί της αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς: αναφορά στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Δημιουργός :Λαμπρόπουλος, Απόστολος
Συντελεστής :Παπακυριάζης, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :57σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Κεφαλαιαγορά
Χρηματιστική αγορά
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Κερδοσκοπικά κεφάλαια
Εισόδημα επένδυσης
Αποδοτικότητα
Ημερομηνία έκδοσης :2001

Αρχείο: 71763.pdf

Τύπος: application/pdf