ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Είσοδος και εμπόδια εισόδου στην ελληνική μεταποίηση
Εναλλακτικός τίτλος :1996-2000
Δημιουργός :Ψαχούλια, Νικολέτα Α.
Συντελεστής :Λουρή, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Δημέλη, Σοφία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί :Ελλάδα
Μεταποιητική βιομηχανία
Δομή της βιομηχανίας
Επιχείρηση
Πολιτική της επιχείρησης
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Πρόσβαση στην αγορά
Μονοπώλιο αγοράς
Ανταγωνιστικότητα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2003

Αρχείο: 71775.pdf

Τύπος: application/pdf