ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επένδυση σε αποθέματα και πολυεθνικές επιχειρήσεις στην ελληνική μεταποίηση
Δημιουργός :Λυριωτάκη, Μαρία-Νίκη