ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων στην ελληνική μεταποίηση
Δημιουργός :Μαργαρίτης, Στυλιανός