ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επιλογή του καθεστώτος συναλλαγματικών ισοτιμιών και κερδοσκοπικές επιθέσεις στο καθεστώς σταθερών ισοτιμιών
Δημιουργός :Κρητικός, Εμμανουήλ
Συντελεστής :Φιλιππόπουλος, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Συνάλλαγμα
Συναλλαγματική ισοτιμία
Κερδοσκοπικά κεφάλαια
Ελεγχος συναλλάγματος
Ισοζύγιο πληρωμών
Ημερομηνία έκδοσης :01-2006

Αρχείο: 79778.pdf

Τύπος: application/pdf