ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανταγωνισμός και συγκέντρωση στην ελληνική τραπεζική αγορά
Δημιουργός :Μανωλής, Εμμανουήλ
Συντελεστής :Κορλίρας, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Λέξη κλειδί :Ανταγωνισμός
Τράπεζα
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Ολιγοπώλιο
Αποδοτικότητα
Ισολογισμός
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2006

Αρχείο: 79799.pdf

Τύπος: application/pdf