ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τύποι οργανωτικής συγκρότησης των τραπεζών
Εναλλακτικός τίτλος :συστημική προσέγγιση και αντιμετώπιση κινδύνων
Δημιουργός :Αλάμπεης, Γιώργος