ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Υποδείγματα VAR (Value at Risk) και οι εφαρμογές τους στη σύγχρονη τραπεζική
Δημιουργός :Βουτσινάς, Μιχαήλ Χ.