ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύγχρονες προσεγγίσεις για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών
Εναλλακτικός τίτλος :η χρήση των στοχαστικών υποδειγμάτων
Δημιουργός :Λουκάκη, Καλλιόπη