ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ηθικός κίνδυνος με κρυμμένη δράση στα πλαίσια του προβλήματος εντολέα - εντολοδόχου
Δημιουργός :Κουτσιμάνης, Ευθύμιος
Συντελεστής :Δρανδάκης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :150σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Μικροοικονομία
Οικονομικές επιστήμες
Οικονομική ιστορία
Οικονομικό υπόδειγμα
Σύμβαση
Παίγνια
Μαθηματικός προγραμματισμός
Οργανοδιοικητική τεχνική
Ημερομηνία έκδοσης :02-2000

Αρχείο: 64221.pdf

Τύπος: application/pdf