ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομετρική ανάλυση τίτλων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
Δημιουργός :Καζάνας, Αθανάσιος Ε.