ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία ανάλυσης χαρτοφυλακίου
Εναλλακτικός τίτλος :σύγκριση του υποδείγματος ενός παράγοντα με το υπόδειγμα πολλών παραγόντων
Δημιουργός :Κανατσούλη, Πηνελόπη